Stageopdracht Stedin Asset Management [DUTCH]

by

Stedin Netbeheer

Opdrachtgevers: Bart Kers / Arjan van Voorden

Het middenspanningsnet van Stedin bestaat uit kabels gelegd in ringstructuren waarin zogenaamde disitributiestations zijn opgenomen. Als gevolg van de toenemende belasting van zonnepanelen, warmtepompen en elektrisch vervoer is de verwachting dat de capaciteit van deze middenspanningsnetten op sommige plaatsen moet worden vergroot.

Eén van de manieren om de capaciteit te vergroten is om de kabels van bestaande netten te vervangen door kabels met een grotere diameter en/of kabels geschikt voor een hoger spanningsniveau. De bestaande ringstructuren zijn in de loop der jaren zo ontstaan en er zijn steeds nieuwe stations aan toegevoegd. Het vervangen van een net is een kans om de verschillende stations op een efficiëntere manier aan elkaar te verbinden, hetgeen veel kosten bespaard. Hierbij natuurlijk rekening houdend met de ruimtelijke omgeving én de technische eisen aan kabeltracés.

In het figuur hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een elektriciteitsnet wat fictief vervangen is voor een nieuw maar veel ‘korter’ net. Op dit moment is het een handmatig en daardoor arbeidsintensief proces om tot deze optimalisaties te komen. De verwachting is dat dit geoptimaliseerd en geautomatiseerd kan worden. Tijdens de stage opdracht leer je het bedrijf Stedin beter kennen. Je inventariseert wat er nodig is om deze stap te zetten: welke data uit de bedrijfsmiddelenregisters moet worden gebruikt, welke modellering en welk algoritme zich het best leent voor dit vraagstuk.

To apply for this job email your details to M.Kok-1@tudelft.nl